top of page

UX Review - Käyttäjäkokemuksesta kilpailuetua


Käyttäjäkokemus vaikuttaa vahvasti brändimielikuvaan ja siihen, kuinka vahvasti kuluttajat sitoutuvat brändiin. Usein jo pienin muutoksin voidaan saada aikaan merkittäviä etuja digitaalisen palvelun tai tuotteen käytettävyydessä, palaavien käyttäjien määrässä ja konversioissa - kunhan vain ensin tiedetään mitä tehdä.

Maagiset kirjainyhdistelmät UX ja UI ovat pyörineet markkinointipäättäjien pöydillä kiertävissä post it -lapuissa ja Slack-keskusteluissa jo hyvän tovin. Samoissa keskusteluissa on väläytetty asiakasymmärrystä ja ostopolkua, sekä konversioprosentin kasvattamista.

Mitä sillä UX:llä oikeasti tarkoitetaan ja miksi sen kehittämisen pitäisi olla jokaisen markkinointipäättäjän agendalla? Miten voidaan tietää, mitä UX:ssä pitää kehittää?

Käyttäjäkokemus on osa brändiä

Kirjainyhdistelmän takaa ei löydy mitään sen enempää eikä vähempää kuin käyttäjäkokemus. UX-suunnittelu viittaa luonnollisesti käyttäjäkokemuksen suunnitteluun. Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla taataan, että palvelu tai tuote on käyttäjälleen intuitiivinen ja miellyttävä käyttää. Mitä vähemmän käyttäjä joutuu ajattelemaan, sen parempi käyttäjäkokemus yleensä on. Käyttäjäkokemus puolestaan linkittyy vahvasti brändimielikuvaan ja siihen, kuinka sitoutuneita kuluttajat brändiin ovat.

Siksi jokaisen markkinointipäättäjän tulisikin tiedostaa, onko brändin jokainen kohtaamispiste mietitty asiakkaan näkökulmasta? Kuinka helppo on löytää tarvittu tieto verkkosivuilta? Entäpä siirtyä mielenkiintoisesta aiheesta toiseen? Onko mahdollinen ostoprosessi selkeä ja sujuva, eikä esimerkiksi maksuvaihe kestä tarpeettoman kauan vaikeiden maksuominaisuuksien takia? Sama pätee sovelluksiin, verkkokauppoihin ja oikeastaan mihin tahansa kohtaamispisteeseen. Onko se suunniteltu asiakkaan kokemus edellä?

UX Review - käyttäjäkokemuksen arvioinnista kilpailuetua

Vähemmän mieltä ylentävät käyttäjäkokemukset ovat usein syy tarpeettoman matalaan konversioprosenttiin. Jos ostoprosessissa on liikaa vaiheita, käyttöliittymä on epäselvä, ohjaaminen eteenpäin takkuaa ja kaiken muun lisäksi palvelu on hidas tai epälooginen, on melko varmaa että kuluttaja siirtyy toiselle palveluntarjoajalle.

Tästä syystä kehitimme UX Review -palvelun. Jo pienin muutoksin saadaan usein aikaan merkittäviä etuja esimerkiksi palaavien käyttäjien määrässä ja konversioissa. Haluamme parantaa asiakkaidemme liiketoimintaa käyttäjäkokemus kerrallaan!

Miten UX Review toimii?

Käymme aluksi yhdessä läpi asiakkaamme liiketoiminnallisia tavoitteita, jotta pystymme pureutumaan juuri oikeisiin ongelmakohtiin käyttäjäkokemuksessa. Kun meillä on todellinen ymmärrys asiakkaamme liiketoiminnasta ja tavoitteista, ryhdymme itse palvelun tai tuotteen käyttäjäkokemuksen arviointiprosessiin.

Arvioinnissa käytetään erilaisia metodeita riippuen palvelusta tai tuotteesta, jota arvioidaan. Metodeihin voi kuulua esimerkiksi heuristista arviointia, data-analyysiä, kilpailijakartoitusta, sissitutkimusta, käyttäjätutkimusta varsinaisilla ja potentiaalisilla asiakkailla, asiakasryhmien testaamista ja niin edelleen. Metodikimara valitaan aina spesifisti jokaisen arvioinnin mukaan. Yksi koko ei sovi kaikille, joten emme pyri tunkemaan jokaista käyttäjäkokemuksen arviointia samaan muottiin.

Arvioinnista konkreettisiin lopputuloksiin

Mitä siis UX Review -palvelusta varsinaisesti jää käteen?

Emme halua toimittaa asiakkaillemme taas yhtä pdf-dokumenttia, joka vain tallennetaan ja unohdetaan C-aseman syövereihin.

Laadimme kattavan raportin aidoista, tunnistetuista kipukohdista, kerätystä datasta käytettävässä muodossa ja selkeistä parannusehdotuksista. Tärkeintä on, että raportin pohjalta voidaan ryhtyä konkreettisesti toimiin. Raportti tarjoaa oikeita toimenpide-ehdotuksia käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

Raportti toimii erinomaisesti strategisen päätöksenteon tukena, kehitysprojektin priorisoinnissa tai isomman kehityshankkeen pohjana.

Milloin siis kannattaa tilata UX Review?

Aina. Ihan tosi, ei ole edes pahemmin myyntipuhe. Käyttäjäkokemuksen kehitys on jatkumo, aivan kuten verkkosivujen päivittäminen tai suihkussa käyminen. Kerran tekeminen ei riitä ikuisesti.

UX Review on suunniteltu siten, että se palvelee asiakastamme mahdollisimman monipuolisesti eri tilanteissa. Se on erityisen hyödyllinen esimerkiksi isojen kehitysprojektien alussa tai kehitysprojektin jälkeen, kun käyttäjäkokemusta validoidaan. Käyttäjäkokemuksen arviointi passaa mainiosti myös tilanteisiin, joissa esimerkiksi konversiotavoitteisiin ei tunnuta pääsevän, muttei tiedetä tarkalleen miksi.

Ryhdytäänkö parantamaan brändisi käyttäjäkokemusta? Ota yhteyttä ja jutellaan siitä, miten käyttäjäkokemuksen arviointi palvelee sinun liiketoimintaasi!

Kirjoittaja on digimarinoitu, tavoitteita rakastava ja markkinointia hengittävä Business Development Manager, joka tuo Sangren toimistolle kimallusta kuin kävelevä diskopallo.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page